Komentarji

Možnost komentiranja prispevkov je namerno izključena. Jaz vsakemu posamezniku priznavam absolutno pravico do svojega mnenja, ki ga ima lahko o čemerkoli, in da ga lahko svobodno promovira na kakršenkoli način, kjerkoli in kadarkoli. Pod pogojem, da to dela za svoj denar. Če se pri tem zaveda še možnih posledic izrečenega ali napisanega, toliko bolje zanj. Zavedam se, da so moji prispevki na tej spletni strani sprejeti tako z naklonjenostjo, kot tudi izrazito odklonilno. Tistim, ki jih sprejemajo z odobravanjem, se zahvaljujem, ker jih berejo. Tiste, ki jih zavračajo, pa razumem in se obenem klanjam njihovi pravici do lastnega mnenja. Poznavajoč slovensko spletno (ne)kulturo, se z blokado  komentarjev zgolj izogibam možnosti, da bi tisti, ki mojih prispevkov ne marajo, to svoje mnenje za moj denar, torej za njih zastonj, razširjali po spletu. Če si bodo omislili svojo spletno stran, tako kot sem si jaz svojo, naj tam razširjajo svoje poglede pa na karkoli. Jaz jih bom bral, ali pa ne. Vse drugo me pa popolnoma nič ne briga…

Bojan Božič, maj 2016