Pravno obvestilo

Pravnega obvestila v dobesednem pomenu ni.

Kdor pa bi morda ocenil, da so teksti ravno toliko zanimivi, da bi po predstavljenih predlogah poskušal preveriti še svojo risarsko spretnost, naj upošteva, da sem avtor izvirne ideje jaz, sicer pa……

Bojan Božič, maj 2009.