Uvod

Oba spodnja citata zelo dobro ponazarjata stanje v slovenskih medijih, zato vabim obiskovalce, da si ob ogledu ostalih strani ustvarijo svoje mnenje, kateri od njiju bolj drži.

»Takrat (in navsezadnje še danes) je bilo razširjeno mnenje, da je veliko pisem bralcev naročenih

in da Delo objavlja predvsem oblasti oportuna pisma, neprijetnih pa ne.

Zlatoust – Torkar je v eni svojih Kulturnih kronik namigoval,

da pisma bralcev nekdo »dirigira«, kar je uredništvo Dela ostro zavrnilo.«

Polde Bibič, Izgon, Založba Nova revija, 2003, stran 335-336

»Zato so mediji,…….,prisiljeni vedno znova poudarjati,

da njihova zaveza ni zaveza posameznim strankarskim interesom,

temveč je zaveza javnosti.

Ta namreč časopise bere, ob njih razmišlja in jih,………..,tudi kupuje.

……… Zaveza javnosti je najboljši kriterij novinarskega dela

in je hkrati merilo družbene in politične higiene v državi.

Pluralizem novinarjev v hiši in piscev zunaj nje ter načelo,

da ima vsakdo od njih, ki ima po sprejetih uredniških merilih kaj povedati

in ne krši človekovih pravic in temeljnih civilizacijskih načel,

tudi prostor za debato, ne glede na to ali se z njim strinjamo ali ne,

je credo, ki družbo lahko naredi kakovostno.

V medijih za to sprejemamo odgovornost, a ta ni politična,

marveč je profesionalna.«…………

Dr. Janez Markeš, odgovorni urednik Dela, Delo, 06.10.2007, stran 5

.